Misje Dzisiaj

Ogólnopolski dwumiesięcznik o misjach

 

Sięgnij po nr 6 „Misji Dzisiaj” 2016, a świat misyjny stanie Ci się jeszcze bardziej

 

bliski!

 

DRODZY CZYTELNICY zapraszamy Was w numerze listopadowo-grudniowym do zapoznania się z Papieską Unią Misyjną, która w tym roku obchodzi setną rocznicę działalności w świecie. Na szczególną uwagę zasługuje założyciel tego Dzieła bł. Paweł Manna, nazwany przez Jana XXIII "Kolumbem przedsięwzięć misyjnych". Chętni mogą zgłosić swoje członkostwo na dołączonej do czasopisma deklaracji. Można się też dowiedzieć jak o. Władysław Madziar przeżywał Święta Bożego w Ghanie. Na s. 24 jest też zaproszenie dla róż różańcowych na misyjne czuwanie, które odbędzie się w grudniu na Jasnej Górze.

 

Czytając Misje Dzisiaj dowiesz się, jak w prosty sposób każdy z nas może stać się misjonarzem (włączając się przykładowo w: Misyjne Apostolstwo Chorych, Żywy Różaniec, ogniska misyjne, kleryckie koła misyjne).

Kupując Misje Dzisiaj wspierasz misje i misjonarzy na całym świecie.

Bądź apostołem dobrej prasy.

Zanieś Misje Dzisiaj sąsiadce.

Zachęć przynajmniej

jedną osobę do prenumeraty tego czasopisma.

Misji Dzisiaj szukaj w parafii.