Misje Dzisiaj

Ogólnopolski dwumiesięcznik o misjach

 

Sięgnij po nr 3 „Misji Dzisiaj” 2016, a świat misyjny stanie Ci się jeszcze bardziej

 

bliski!

 

DRODZY CZYTELNICY zapraszamy do spojrzenia na zbliżające się szybkimi krokami Światowe Dni Młodzieży jako na misyjną szansę dla nas, naszych wspólnot i parafii. Misjonarze z różnych kontynentów opisują przygotowania swoich wspólnot do przyjazdu do Polski. Jest też świadectwo ojca trójki dzieci, którego życie dzięki uczestniczeniu w Światowych Dniach Młodzieży nawracało się ku Bogu.


Czytając Misje Dzisiaj dowiesz się, jak w prosty sposób każdy z nas może stać się misjonarzem (włączając się przykładowo w: Misyjne Apostolstwo Chorych, Żywy Różaniec, ogniska misyjne, kleryckie koła misyjne).

Kupując Misje Dzisiaj wspierasz misje i misjonarzy na całym świecie.

Bądź apostołem dobrej prasy.

Zanieś Misje Dzisiaj sąsiadce.

Zachęć przynajmniej

jedną osobę do prenumeraty tego czasopisma.

Misji Dzisiaj szukaj w parafii.